array(3) { [0]=> string(5) "HY000" [1]=> int(144) [2]=> string(85) "Table './aso100/apps_detail' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed" } string(14) "execute error " request:1 res:1 array(3) { [0]=> string(5) "HY000" [1]=> int(144) [2]=> string(85) "Table './aso100/apps_detail' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed" } string(71) "execute error select `appid` from apps_detail where appid='1406299885' " array(3) { [0]=> string(5) "HY000" [1]=> int(144) [2]=> string(85) "Table './aso100/apps_detail' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed" } array(10) { [0]=> int(1406299885) [1]=> string(672) "Ứng dụng tìm tìm kiếm các địa điểm như CÂY XĂNG, NGÂN HÀNG, MUA SẮM, CAFE, ẨM THỰC, GIẢI TRÍ, KHÁCH SẠN, BỆNH VIỆN, CÁC ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG... Tìm kiếm địa điểm gần bạn chỉ với 2 cilck trong vòng 3 giây ngoài ra có thể xem hình và thông tin của địa điểm. Chỉ đường đến địa điểm chính xác, nhanh chóng. Phân loại theo các danh mục Địa điểm mới và thông tin khuyến mãi được cập nhật liên tục hằng ngày. Cho phép tạo địa điểm mới. đăng bán các sản phẩm Lưu lại địa điểm yêu thích và chia sẻ với mọi người" [2]=> string(0) "" [3]=> string(406) "["https:\/\/is4-ssl.mzstatic.com\/image\/thumb\/Purple128\/v4\/9d\/a1\/ac\/9da1accd-f5ba-299e-6bcf-c0419995b7ce\/source\/392x696bb.jpg","https:\/\/is5-ssl.mzstatic.com\/image\/thumb\/Purple128\/v4\/46\/2e\/f7\/462ef752-7f91-76c1-cb87-cae8ed223564\/source\/392x696bb.jpg","https:\/\/is3-ssl.mzstatic.com\/image\/thumb\/Purple118\/v4\/59\/6c\/92\/596c9262-7010-9fef-609f-1e2e5df4bc29\/source\/392x696bb.jpg"]" [4]=> string(406) "["https:\/\/is5-ssl.mzstatic.com\/image\/thumb\/Purple128\/v4\/30\/e8\/ae\/30e8aed1-2d25-aefb-1158-27b797c08b6f\/source\/576x768bb.jpg","https:\/\/is1-ssl.mzstatic.com\/image\/thumb\/Purple118\/v4\/19\/9c\/fd\/199cfd52-efaf-3df1-0712-236a39d2dc6a\/source\/576x768bb.jpg","https:\/\/is1-ssl.mzstatic.com\/image\/thumb\/Purple118\/v4\/b3\/6e\/fd\/b36efd77-597d-1ae9-081f-7e8225215bf2\/source\/576x768bb.jpg"]" [5]=> string(2) "4+" [6]=> int(0) [7]=> int(0) [8]=> int(1550315488) [9]=> string(8) "28264448" } string(158) "execute error INSERT INTO apps_detail (`appid`,`introduce`,`authorurl`,`pic`,`picpad`,`age`,`rate`,`ratecount`,`cachetime`,`size`)VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) " array(3) { [0]=> string(5) "HY000" [1]=> int(144) [2]=> string(85) "Table './aso100/apps_detail' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed" } string(14) "execute error " 「」的基本信息 - GeeKoom.com

开发商

分类

App ID

更新时间

1970年01月01日

应用截图

应用描述


    
显示全部

基本信息

开发商
类别
更新日期 1970年01月01日
版本
大小 0MB
登录 注册